Skip to main content Skip to search

Definities

Hypotheken Definitielijst

 

A.

Advies: een hypotheekadviseur helpt u bij het inzichtelijk maken van uw financiële situatie, wijst u op eventuele risico’s en loopt het gehele hypotheektraject met u door. Op deze manier kan hij u helpen met het maken van een verantwoorde keuze voor de hypotheekverstrekker en de hypotheek die het beste bij u past.

 

Aflossen: maandelijks betaalt u in delen de hypotheeksom terug binnen de gestelde looptijd. Hoeveel u maandelijks terug betaalt wordt vooraf vastgelegd in de hypotheekofferte.

 

Annuïteitenhypotheek: bij een annuïteitenhypotheek betaalt u uw lening tijdens de looptijd volledig af. Uw bruto hypotheeklasten zijn bij deze hypotheekvorm maandelijks hetzelfde. Deze hypotheeklasten bestaan uit aflossing en hypotheekrente. Aan het begin van uw looptijd lost u nauwelijks af op uw lening, u betaalt dan voornamelijk rente. Doordat deze fiscaal aftrekbaar zijn, zijn uw netto maandlasten aan het begin van uw looptijd een stuk lager dan later. Naarmate de looptijd vordert, betaalt u steeds meer aflossing en steeds minder hypotheekrente.

 

 

B.

Bankgarantie: in een koopovereenkomst wordt door de verkoper vaak een bankgarantie gesteld. Dit geeft de verkopende partij meer zekerheid dat de woning ook verkocht wordt.  Deze garantie bedraagt meestal 10% van de koopsom. Met een bankgarantie verklaart de bank dat zij gerant staan voor de waarborgsom, wanneer u als koper uw verplichtingen niet nakomt. De bank staat alleen niet gratis garant, meestal rekenen zij 1% van het bedrag waarvoor zij garant staan aan kosten. Mocht u  niet aan de verplichtingen kunnen voldoen, en de bank betaalt de waarborgsom, dan bent u dit bedrag verschuldigd aan de bank.

 

Bedenktijd: wanneer u een huis koopt, ondertekent u samen met de verkopende partij de voorlopige koopovereenkomst. Na het ondertekenen heeft u wettelijk drie dagen bedenktijd. U kunt in de tussentijd zonder reden onder deze overeenkomst uit.

 

Bereidstellingsprovisie: in de hypotheekofferte, het voorstel van de bank, staat opgenomen wanneer u van plan bent bij de notaris te passeren. Voordat u deze offerte tekent, is het belangrijk om na te gaan of deze datum wel haalbaar is. Zo niet, dan is er een mogelijkheid om de hypotheekofferte te verlengen. Het kan wel zo zijn dat u hiervoor kosten moet betalen, de zogenoemde bereidheidstellingsprovisie.

 

Boeterente: bij veel hypotheken is het mogelijk om een deel boetevrij af te lossen, dit is vaak 10 á 20% van de hypotheeksom. Wanneer u  meer wilt aflossen dan het boetevrije gedeelte, loopt u het risico dat u boeterente betaald. Deze boeterente wordt in rekening gebracht omdat de geldvertrekker door uw extra lossing rente misloopt.

 

Bouwdepot: wanneer u van plan bent om uw woning te verbouwen, kunt u dit mogelijk meefinancieren in de hypotheek. Bij de aanvraag van de hypotheek kunt u samen met uw hypotheekadviseur bepalen hoeveel geld er nodig is voor de verbouwing of renovatie. Wanneer dit bij de hypotheekverstrekker akkoord is, wordt het benodigde bedrag op een aparte rekening gestort: het bouwdepot. Vanuit deze rekening kunt u de kosten voor uw verbouwing betalen.

 

Bruto maandlasten: dit zijn de lasten die u maandelijks aan uw hypotheekverstrekker betaald. Deze lasten bestaan uit aflossing en hypotheekrente.

 

Bureau Krediet Registratie (BKR): kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om elke lening of krediet dat u aangaat te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). De reden dat dit geregistreerd wordt, is om ervoor te zorgen dat u niet meer leent dan verantwoord is. Er bestaat een verschil tussen een positieve en een negatieve BKR registratie. Wanneer u alles netjes op tijd betaald, heeft u een positieve registratie. Op het moment dat er betalingsachterstanden ontstaan, krijgt u een negatieve registratie bij het BKR. Deze blijft na inlossing en afmelding nog vijf jaar lang zichtbaar in het systeem.

 

C.

 

D.

Doorstromer: wanneer u een volgende woning koopt, wordt u in de ogen van de hypotheekverstrekker als doorstromer  gezien. Kopers van een eerste woning worden op de woningmarkt starters genoemd.

 

E.

Eigen geld: de hypotheek die u afsluit, mag in 2016 102% van de woningwaarde bedragen. Dit percentage daalt ieder jaar met 1%, waardoor het in 2018 alleen nog maar mogelijk is om een hypotheek af te sluiten die even hoog is als de woningwaarde. De overige kosten/bijkomende kosten die u maakt, zult u dan moeten betalen van uw eigen geld.

 

Energielabel: met een energielabel kunt u in één oogopslag zien of uw woning zuinig of onzuinig is. Dit is handig want een keuze voor een zuinige woning, betekent een lagere energierekening en meer wooncomfort. Het energielabel is opgedeeld in verschillende klassen, van A (zeer zuinig) tot en met G (zeer onzuinig). Sinds 2015 wordt het energielabel verplicht opgeleverd.

 

Execution Only: het is mogelijk om zonder bemiddeling van een hypotheekadviseur een hypotheek aan te vragen. U sluit uw hypotheek dan rechtstreeks af bij een hypotheekverstrekker. Wanneer u kiest voor Execution Only bent u zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde stukken.

 

F.

Fiscaal aftrekbaar: wanneer u een huis met hypotheek heeft, kunt u gebruik maken van een aantal fiscale voordelen. U mag namelijk meerdere kosten aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hieronder vallen de hypotheekrente en de eenmalige kosten die verplicht zijn bij het afsluiten van een hypotheek. Denk hierbij aan de taxatiekosten en de rekening van uw hypotheekadviseur. Welke kosten fiscaal aftrekbaar zijn kunt u terugvinden in de notariële afrekening van de notaris.

 

Fiscaal voordeel: wanneer u bepaalde kosten kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen spreken we over fiscaal voordeel. Als woningeigenaar heeft u in veel gevallen een fiscaal voordeel omdat u bepaalde kosten, waaronder hypotheekrente en eenmalige kosten voor het afsluiten van de hypotheek, kunt aftrekken.

 

G.

Gezondheidsverklaring: voor het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering, dient u een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Bij twijfel over u gezondheid kunnen er aanvullende vragen worden gesteld of kan er een medische verklaring bij uw arts worden opgevraagd.

 

H.

Hypotheek: een hypotheek is een lening die u afsluit om een woning te kunnen kopen. Deze woning dient na afsluiten direct als onderpand van de lening. De manier waarop u uw lening aflost, bepaalt de hypotheekvorm.

 

Hypotheekakte: een hypotheekakte is een definitieve overeenkomst tussen u en de hypotheekverstrekker, die wordt opgesteld door een notaris. In deze akte staan alle gegevens en bepalingen van uw hypotheek.

 

Hypotheeklasten: het bedrag dat u maandelijks aan aflossing en hypotheekrente betaalt.

 

Hypotheekofferte: wanneer u een keuze heeft gemaakt voor een hypotheek en geldverstrekker, kan de hypotheekadviseur een hypotheekofferte voor u aanvragen. Dit is een aanbod dat de geldverstrekker u doet met daarbij de woning als onderpand. In een hypotheekofferte staan onder andere het renteaanbod, looptijd en de voorwaarden opgenomen.

 

Hypotheekrente: hypotheekrente, is de rente die u aan de geldverstrekker betaaldt voor uw hypotheek. Het rentetarief verschilt per aanbieder en is afhankelijk van de vastgestelde rente, rentevaste periode en soort hypotheek.

 

Hypotheekrenteaftrek: de hypotheekrente die u over de hypotheek betaalt, kunt u als huiseigenaar aftrekken van uw bruto jaarinkomen. Hypotheekrenteaftrek is alleen mogelijk wanneer het de hypotheekrente van uw eigen woning betreft.

 

Hypotheeksom: de hypotheeksom is het totale bedrag dat u leent bij de geldverstrekker. Dit bedrag is mogelijk hoger dan de koopsom, als u hierin ook een deel van de bijkomende kosten mee financiert.

 

I.

Inboedelverzekering: een inboedelverzekering is een verzekering, waarmee u schade of verlies van uw inboedel kunt afdekken. Hierbij kunt u denken aan brand-, water-, stormschade of diefstal.

 

Intentieverklaring: een intentieverklaring is een onderdeel van de werkgeversverklaring. Hierin wordt aangegeven of de werkgever het voornemen heeft u in vaste dient te nemen, wanneer u onder dezelfde voorwaarden blijft presteren. Deze intentieverklaring heeft u nodig bij de hypotheekaanvraag wanneer u zonder vast contract in loondienst bent.

 

J.

 

K.

Kadaster: in het kadaster wordt het eigendom van alle onroerende zaken vastgelegd. Het kadaster beheert alle kadastrale kaarten en openbare registers. Na het passeren van uw hypotheek- en leveringsakte worden deze door de notaris geregistreerd bij het Kadaster. Vanaf dit moment bent u officieel huiseigenaar.

 

Koopakte: een koopcontract wordt getekend wanneer beide partijen, koper en verkoper, het eens zijn over de koopprijs van de woning. In deze akte worden de prijs en de voorwaarden vastgelegd. Na het verstrijken van de bedenktijd, is de koopakte bindend. In de koopovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Een voorbeeld van zo’n ontbindende voorwaarde is: onder voorbehoud van financiering.

 

Kosten koper: om eigenaar te worden van een woning, maakt u bijkomende kosten. Deze kosten worden ook wel kosten koper genoemd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor het opmaken van de notariële akten, het inschrijven van deze in de registers en de verschuldigde overdrachtsbelasting.

 

L.

Leveringsakte: nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, wordt de leveringsakte opgesteld. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan u wordt geleverd en daarmee op uw naam komt te staan. Een leveringsakte wordt opgemaakt door de notaris en moet overeenkomen met de gemaakte afspraken uit de koopovereenkomst. Deze akte wordt zowel door u, de verkoper als de notaris ondertekend.

 

Lineaire hypotheek: met een lineaire hypotheek lost u maandelijks, gedurende de looptijd, een vast bedrag af. Aan het einde van de looptijd is uw hypotheek volledig afgelost. Doordat u met deze hypotheekvorm maandelijks meer aflost, betaalt u steeds minder hypotheekrente. Hierdoor worden de maandelijkse lasten ook steeds lager.

 

Looptijd: de looptijd is de periode waarin de lening terugbetaald moet worden. Er zijn twee soorten looptijd: de juridische en de economische looptijd. Met de juridische looptijd wordt de periode waarvoor de overeenkomst en de rente is vastgelegd bedoeld. Dit komt overeen met de rentevaste periode. De economische looptijd geeft aan binnen welke tijd de volledige lening moet worden afgelost, dit is vaak over een periode van dertig jaar.

 

M.

Maximale hypotheek: een maximale hypotheek is het bedrag dat de geldverstrekker u maximaal wil lenen voor de koop van een woning. Het bedrag dat u maximaal kunt lenen is niet hetzelfde als het bedrag waarvoor u een woning kunt kopen. Naast de koopsom moet er ook nog rekening worden gehouden met de bijkomende kosten.

 

Een maximale hypotheek is afhankelijk van uw inkomen, maar ook van de waarde van de woning. Voor 2016 geldt dat u 102% van de woningwaarde kunt lenen. Ieder jaar zal dit met een percentage van 1% teruglopen. Dat betekent dat u per 2018 een deel moet financieren met spaargeld. Benieuwd wat u kunt lenen? Maak dan gebruik van onze tool: Maximale Hypotheek berekenen.

 

N.

Nationale Hypotheekgarantie (NHG):  met de nationale hypotheekgarantie bent u zekerder van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. NHG is een vangnet voor wanneer u in de toekomst voor onvoorziene omstandigheden komt te staan en uw hypotheek niet meer kunt betalen. Wanneer u genoodzaakt bent om hierdoor uw woning te verkopen met een restschuld, kan NHG onder bepaalde voorwaarden, uw schuld kwijtschelden.

 

Netto maandlasten: netto maandlasten zijn de kosten die u maandelijks betaald aan uw hypotheek, met daarin de voor u te ontvangen belasting verwerkt, vanwege hypotheekrenteaftrek.

 

NIBUD: NIBUD is een onafhankelijk inlichtingsinstituut die onderzoeken en inlichtingen geven over de huishoudportemonnee. Hierbij kunt  u denken aan sparen, rondkomen, lenen, kortom: alles met betrekking tot geldzaken in de praktijk en erop  gericht dat u meer grip op uw geld krijgt.

 

Notaris: een notaris is een ambtenaar die bevoegd is om notariële akten op te maken. Bij het kopen van een huis wordt u pas officieel eigenaar wanneer u bij de notaris de hypotheek- en leveringsakte heeft ondertekend, en de notaris deze heeft ingeschreven bij het kadaster.

 

O.

Offertedatum:  een offertedatum geeft aan wanneer de hypotheekofferte is verstrekt. Vanaf deze datum is de offerte maar een beperkte tijd geldig. Het is belangrijk om deze goed in de gaten te houden en de hypotheekofferte tijdig te ondertekenen.

 

Offerterente: de hypotheekrente die in de hypotheekofferte vermeldt staat.

 

Ontbindende voorwaarden: in een voorlopig koopcontract kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen, zodat u nog van de koop kunt afzien. Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde kan zijn: onder voorbehoud van financiering.

 

Opstalverzekering: een opstalverzekering is een schadeverzekering voor uw woning, die schade dekt als gevolg van brand, inbraak, stom of blikseminslag. Iedere woningeigenaar doet er verstandig aan om een opstalverzekering af te sluiten, in sommige gevallen wordt dit verplicht door de geldverstrekker.

 

Overdrachtsbelasting: wanneer u een huis koopt, moet u overdrachtsbelasting betalen. Deze belasting bedraagt 2% van de koopsom en wordt meestal door de kopende partij betaald. De overdrachtsbelasting maakt onderdeel uit van de kosten koper.

 

Overlijdensrisicoverzekering: een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een levensverzekering die een bedrag uitkeert wanneer u voor een bepaalde datum komt te overlijden. Door deze uitkering kunnen uw nabestaande bijvoorbeeld de kosten van de hypotheek (voor een deel) opvangen. Bij het afsluiten van een hypotheek stelt de geldverstrekker een overlijdensrisicoverzekering bijna altijd verplicht.

 

P.

Passeren: bij het passeren van een hypotheek komt u met alle partijen, koper, verkoper en notaris, bijeen om de hypotheek- en leveringsakte te ondertekenen. Na het ondertekenen bent u officieel eigenaar van de woning en gaat de hypotheek in.

 

Q.

 

R.

Rente: de  vergoeding die u aan de geldverstrekker betaalt voor de lening die is verstrekt.

 

Rentevaste periode: bij het afsluiten van een hypotheek heeft u de keuze om de hypotheekrente voor een bepaalde tijd vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld voor tien of twintig jaar. Deze periode wordt ook wel de rentevaste periode genoemd. Tijdens deze periode kan de hoogte van uw hypotheekrente niet veranderen en blijft het dus gelijk aan het met u afgesproken rentepercentage.

 

S.

Schenking: een schenking is het krijgen van een geldbedrag of goederen.

 

Starter:  als u uw eerste woning koopt, bent u een starter op de woningmarkt. Wanneer u een tweede woning koopt, ziet de geldverstrekker u als doorstromer.

 

Starterslening: een starterslening is een aanvullende lening die u kunt afsluiten naast een hypotheek, waarmee u het verschil tussen uw maximale hypotheek en de prijs van de woning kunt overbruggen. Deze aanvullende lening is speciaal voor starters op de woningmarkt. De starterslening wordt niet uitgegeven bij de bank, maar door de gemeentes die zich verenigd hebben in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

 

Stichting Waarborgfonds Eigen Wonen (WEW): de stichting Waarborgfonds Eigen Wonen (WEW) is een instelling die is opgericht door het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij hebben als doel om het eigen woningbezit te stimuleren, en daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dankzij de steun van de gemeenten en het Rijk kan de WEW altijd aan haar betalingsverplichtingen voldoen.

 

T.

Taxatie: een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. Bij een taxatie komt een deskundige, de taxateur, de werkelijke waarde van de woning inschatten. Hierbij wordt er gekeken naar alles wat zichtbaar is in en om de woning. Alle bevindingen worden in een taxatierapport vastgelegd.

 

Taxatierapport: na de taxatie ontvangt u een taxatierapport waarin de woningwaarde staat en wordt onderbouwd. Dit rapport kunt u gebruiken bij de hypotheekaanvraag.

 

U.

Uiterste passeerdatum: na het ondertekenen en terugsturen van de hypotheekofferte, blijft deze gelden tot de uiterste passeerdatum die in de hypotheekofferte staat. Voor deze datum moeten de hypotheek- en de leveringsakte bij de notaris gepasseerd zijn.

 

V.

Vereniging van eigenaren  (Vve): wanneer u een appartement koopt, dan koopt u een deel van het gebouw. Hiermee heeft u het appartemensrecht. Dat wil zeggen dat u samen met de andere bewoners de Vereniging van Eigenaren (VvE) vormt. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en reserveert hier maandelijks een bedrag voor. Ook de opstalverzekering wordt door de Vve afgesloten.

 

Voorlopig koopcontract: een voorlopig koopcontract wordt getekend wanneer beide partijen, koper en verkoper, het eens zijn over de koopprijs van de woning. In deze akte worden de prijs en de voorwaarden vastgelegd. Na het verstrijken van de bedenktijd, is de koopakte bindend. In de koopovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Een voorbeeld van zo’n ontbindende voorwaarde is: onder voorbehoud van financiering.

 

Vraagprijs: de prijs waarvoor de verkoper de woning te koop zet.

 

W.

Waarborgsom: een verkoper heeft graag de financiële zekerheid dat de woning ook echt gekocht wordt. Om deze reden wordt er in de koopovereenkomst vaak een waarborgsom van 10% van de koopsom gesteld. In plaats van een waarborgsom kan er ook een bankgarantie gesteld worden.

 

Werkgeversverklaring: wanneer u in loondienst bent en een hypotheek wilt afsluiten, heeft u een werkgeversklaring nodig. In deze verklaring wordt uw inkomenssituatie toegelicht. Uw werkgever dient deze in te vullen en voorzien van een bedrijfsstempel.

 

Wettelijke bedenktijd: na het ondertekenen van de koopovereenkomst heeft u wettelijk drie dagen bedenktijd. Binnen deze tijd kunt u zonder reden onder de overeenkomst uit.

 

WEW: de stichting Waarborgfonds Eigen Wonen (WEW) is een instelling die is opgericht door het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij hebben als doel om het eigen woningbezit te stimuleren, daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dankzij de steun van de gemeenten en het Rijk kan de WEW altijd aan haar betalingsverplichtingen voldoen.

 

Woningwaarde: de woningwaarde wordt vastgesteld door een deskundige, de taxateur. De waarde van een woning kan verschillen met de vraagprijs.  De woningwaarde wordt gebaseerd op veel factoren zoals: locatie, aantal vierkante meter, ligging enz. Wanneer u een bestaande woning koopt, vragen geldverstrekkers om een taxatierapport, waarin de woningwaarde wordt onderbouwd. De hoogte van uw hypotheek hangt onder andere af van de woningwaarde, gezien de geldverstrekker niet meer hypotheek wil verstrekken dan de woning waard is.

 

Woonquote: de woonquote is een bepaald percentage van uw inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. De hoogte van de woonquote is afhankelijk van uw totale toetsinkomen, de huidige hypotheekrente en leeftijd.

 

WOZ-waarde: als huiseigenaar krijgt u ieder jaar bericht van de gemeente met daarin hoeveel uw woning waard is. Of beter gezegd: hoeveel de gemeente denkt dat uw woning waard is. Dit is de WOZ-waarde. Deze waarde vormt de basis voor drie belastingheffingen: de gemeente gebruikt het voor de Onroerendezaakbelasting (OZB), de Belastingdienst voor het eigenwoningforfait en het Waterschap voor de Waterheffing. Een hoge WOZ-waarde betekent dat u meer belasting verschuldigd bent.

 

X.

 

Y.

 

Z.

ZZP’er: een ZZP’er is een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft. Het is als ZZP’er mogelijk om een hypotheek af te sluiten. De hypotheekverstrekker zal dan onder andere vragen om jaarcijfers, vaak van de afgelopen drie jaar.