Automatische rentedaling is een automatische aanpassing van de hypotheekrente bij lagere hypotheekschuld. Na verloop van tijd heb je natuurlijk wat afgelost. Met automatische rentedaling kom je automatisch in een lagere risicoklasse en dus betaal je automatisch minder hypotheekrente. Het geeft